Cụm Máy Chủ . ARENA . Phiên Bản ss6.3 !

Alpha Test: 13h00 ngày 16/05/2024 - Open Beta: 13hh00 ngày 18/05/2024

Thông tin Server

 • Exp : 500x
 • Exp Master : 100x
 • Tỉ lệ Drop Sv3: 20%
 • Tỉ lệ Drop Sv2: 10%
 • Phiên bản : Phiên Bản 6.3 Max 3 op
 • Giới Hạn Reset : 10 lần / Ngày
 • Giới Hạn IP Online : 2 Tài Khoản / 1 PC
 • Antihack : Sử Lý Hack Tuyệt Đối )
 • Alpha Test : 13h00 ngày 02/05/2024
 • Open Beta : 13h00 ngày 03/05/2024

Lệnh Sử Dụng Trong Game

 • Tẩy Điểm : /freepoint
 • Tẩy Điểm Sức Mạnh: /freestr
 • Tẩy Điểm Nhanh Nhẹn: /freeagi
 • Tẩy Điểm Máu: /freevit
 • Tẩy Điểm Năng Lượng: /freeene
 • Đặt Mật Khẩu Cho Party: /setpass
 • Rửa Tội: /pkclear
 • Làm Nhiệm Vụ Các Class: /nv3

Thông Tin Máy Chủ: ARENA

 • Miễn Phí Khởi Tạo Tất Cả Các Nhân Vật Từ Đầu
 • Tạo NV Mới : 0 Reset / 8.000 Point / 99.999.999 Zen
 • Code Tân Thủ : /tanthu ( tặng set đồ Exl - bùa gấu)
 • Reset: /reset auto
 • Phím H: Xem Thời Gian Sự Kiện Game
 • Phím N: Ngân Hàng Ngọc
 • Phím J: Ẩn Hiện Người Chơi
 • Phím F10: Bật / Tắt Camera 3D
 • Phím Z: Cài Đặt Auto - Home: Tắt Mở Auto
 • Phím END: Kẹp Chuột Phải

Thông Tin Cần Biết

Ngày Đầu Open Drop Linh Hồn Chiến Mã Máp Brack,K4
Ngày Đầu Open Sử Dụng Sét Đồ Cấp 6, Vũ Khí C7 1op, Ring Pen 3op,
Ngày Đầu Open Vũ Khí Cấp 7, Wing 1
Ngày Đầu Open Nâng Cấp Sét Đồ Tối Đa +11, Ring Pen + 6
Sau 7 Ngày Open Nâng Cấp Vũ Khí Cấp 7 Lên VKR 1
Sau 10 Ngày Open Cộng Hưởng 2op ex,& Nâng Cấp Toàn Bộ Lên + 13
Sau 13 Ngày Open Nâng Cấp Wing 2
Sau 18 Ngày Open Nâng Cấp Sét Cấp 6 Lên Cấp Cấp 7
Sau 25 Ngày Open Nâng Cấp VKR1 Lên VKR 2
Sau 30 Ngày Open Nâng Cấp Wing 2 Lên Wing 2.5
Sau 35 Ngày Open Nâng Cấp Sói Tấn Công Phòng Thủ
Sever Mu-atlans.net Maxx Đồ 380 Wing 3 Sói Hoàng Kim
Lộ Trình Ra Đúng Ngày Như Trên Cập Nhật Thêm Đồ AD sẽ Thông Báo Nhóm Zalo,Fanfga

Alpha Test: 13h00 ngày 16/05/2024 - Open Beta: 8h00 ngày 18/05/2024

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Sự Kiện Huyết lâu Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Tiêu diệt đủ số quái nhận ngọc
Sự Kiện Quảng Trường Qủy Sub 2,3 Phím H Trong Game ! Tiêu diệt đủ số quái nhận ngọc
Sự Kiện Hỗn Nguyên Lâu Sub 3 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game Người Chiến Thắng Nhận 3 Cụm Ngọc B, S,
Sự Kiện Quà Tặng GM Sub 1 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game
Sự Kiện Vua Xương Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game Random Tại Lorencia.
Sự Kiện Rồng Đỏ Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game
Sự Kiện Boss Vàng Sub 1,2 Phím H Trong Game !, Phím H Trong Game Tại Máp Lorencia
Sự Kiện Phù Thủy Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game !
Sự Kiện Thỏ Ngọc Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game
Sự Kiện Mùa Hè Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game
Sự Kiện Nhện Vàng Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game
Sự Kiện Madusa Sub 1,2 Phím H Trong Game Phím H Trong Game Tại Máp Đầm Lầy Chết
Sự Kiện Siêu Boss Sub 1 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game
Sự Kiện KunDun Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game
Sự Kiện Quỷ Vương Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game
Sự Kiện Erohim Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game P,
Sự Kiện KunDun Gold Sub 1,2 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game
Sự Kiện Loạn Chiến PK Sub 3 Phím H Trong Game ! Phím H Trong Game Kết Thúc Sự Kiện Tốp 1,2,3 WC, Nhận Cụm Ngọc

SK Tiêu Diệt, Boss Vàng, & Reset, Alpha Test!

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 16/05/2024 ~ 8h ngày 18/05/2024

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Alpha Test
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và thời gian sớm nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Nhân Vật Đạt TOP Nhớ Chụp Ảnh Gủi Fanpage Để Nhận Giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 WC Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
800.000 WC Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
500.000 WC Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Đua Tốp Sự Kiện Open Beta!

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 18/05/2024 ~ 23h00 ngày 28/05/2024

Thông tin sự kiện
 • Tiêu diệt Boss sự kiện để nhận điểm.
 • Bấm phím H để theo dõi sự kiện.
 • Tốp tính theo BXH Pcpoint trên Website quản lý tài khoản.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ nhận dc 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
2.000.000, WC 100bs Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
1.000.000, WC 50bs Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500.000, WC 30bs Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 18/05/2024 ~ 23h00 ngày 28/05/2024

Thông tin sự kiện
 • Tham gia sự kiện Huyết Lâu Đánh Quái để nhận điểm.
 • Tiêu diệt 1 thỏ ngọc nhận được 1 điểm.
 • Tốp tính theo BXH Blood Castle 8 tại Website quản lý tài khoản.
 • Mỗi IP chỉ nhận được 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.00.000, WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
800.000, WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500.000, WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.


Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 18/05/2024 ~ 23h00 ngày 28/05/2024

Thông tin sự kiện
 • Tham gia sự kiện Thỏ Ngọc để nhận điểm.
 • Tốp tính theo BXH Bluss Event trên Website quản lý tài khoản.
 • Mỗi IP chỉ nhận được 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
800.000 WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500.000 WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 18/05/2024 ~ 23h00 ngày 28/05/2024

Thông tin sự kiện
 • Tham gia sự kiện Mùa Hè để nhận điểm.
 • Tốp tính theo BXH Summmer Event trên Website quản lý tài khoản.
 • Mỗi IP chỉ nhận được 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
800.000 WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500.000 WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 18/05/2024 ~ 23h00 ngày 28/05/2024

Thông tin sự kiện
 • Tham gia sự kiện Hỗn Nguyên Lâu 6 để nhận điểm.
 • Chỉ Tính Điểm tại Sv 1.
 • Tốp tính theo BXH Chaos Castle trên Website quản lý tài khoản.
 • Mỗi IP chỉ nhận được 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.00.000 WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
8600.000 WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500.000 WC Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 18/05/2024 ~ 23h00 ngày 28/05/2024

Thông tin sự kiện
 • Dựa trên BXH Điểm PCpoints Săn Boss Của Bang Hội tại web quản lý tài khoản Tính số PCP cao nhất.
 • BOSS 1 = 1 Điểm
 • BOSS 2 = 1 Điểm
 • BOSS 3 = 1 Điểm
 • BOSS 4 = 1 Điểm
 • BOSS 5 = 1 Điểm
 • Chiến Binh = 1 Điểm
 • Kim Long = 2 Điểm
 • Medusa = 2 Điểm
 • Qủy Vương = 2 Điểm
 • Kundun = 2 Điểm
 • Erohim = 2 Điểm
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 WC, 200 Cặp BS Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. Không Tính Guild acc Clon & Trùng ip
3.000.000 WC, 100 Cặp BS Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. Không Tính Guild acc Clon & Trùng ip
1.000.000 WC, 50 Cặp BS Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện. Không Tính Guild acc Clon & Trùng ip